Cu ocazia Zilei Științei, pentru contribuție substanțială și consecvență în promovarea și implementarea politicilor în domeniile cercetării și inovării, responsabilitate și profesionalism, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a decernat, astăzi, 9 noiembrie, diplome de onoare celor mai buni cercetători din țară.

În semn de înaltă recunoștință și apreciere privind activitatea prodigioasă și rezultate remarcabile în cadrul proiectelor program-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare (2014-2020) Orizont 2020, precum și cu prilejul Zilei Științei au fost decernate diplome de la Ministerul Educației, Culturii și Științei al Republicii Moldova Colaboratorilor Centrului Național de Studiu și Testare a Materialelor din UTM Dl. Acad. Ion Tighineanu, dr. conf. Eduard Monaico, dr. Fiodor Braniște, dr. Veaceslav Popa, dr. Mihail Enachi, doctoranzilor Vladimir Ciobanu și Irina Pleșco.

 

În discursul său, ministrul Monica Babuc a felicitat întreaga comunitate științifică din Republica Moldova, mulțumindu-le tuturor specialiștilor din domeniu pentru efortul și devotamentul lor în promovarea valorilor academice, pentru munca și abnegația în numele științei. „Susținerea cercetării și dezvoltării, stimularea unui climat inovațional stabil reprezintă o prioritate strategică în dezvoltarea social-economică țării noastre, de aceea eforturile noastre trebuie să fie îndreptate spre valorificarea maximă a potențialului științific. Pe această cale, îndemnăm întreaga comunitate a cercetătorilor la o colaborare strânsă în numele consolidării unei interconexiuni dintre știință, educație și mediul de afaceri”, a afirmat Monica Babuc.

Diploma de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a fost decernată următorilor cercetători:

 1. Bogdanscaia Nina, doctor habilitat în științe medicale, cercetător științific coordonator, Institutul de Cardiologie;
 2. Crudu Valeriu, șef de laborator, Institutul de Fiziopneumologie ,,Chiril Draganiuc”;
 3. Spînu Constantin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Agenția Națională pentru Sănătate Publică;
 4. Anghelici Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”;
 5. Timirgaz Valerii, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie ,,Diomid Gherman”;
 6. Boincean Boris, doctor habilitat, profesor cercetător, I.P. Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”;
 7. Soldatenco Olga, doctor în științe tehnice, cercetător științific coordonator, I.P. Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare;
 8. Rusu Ghenadie, doctor în științe agricole, cercetător științific, I.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”;
 9. Leah Tamara, doctor în științe agricole, conferențiar cercetător, Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”;
 10. Gadibadi Mihail, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 11. Caraman Mariana, doctorand, cercetător științific stagiar, I.P. Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară;
 12. Domanciuc Vasilii, doctor în științe biologice, șef laborator de selecție și reproducere a obiectivelor acvaculturii, Centrului pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS”, Filială a Întreprinderii de Stat Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor;
 13. Raicov Victor, doctor în științe tehnice, cercetător științific, Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”;
 14. Pădureac Lidia, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți;
 15. Rusu Vitalie, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți;
 16. Pavel Maria, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol;
 17. Borozan Maia, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”;
 18. Ungureanu Valeriu, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
 19. Guțu Vladimir, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova;
 20. Gulea Aurelian, doctor habilitat, profesor universitar, academician, Universitatea de Stat din Moldova;
 21. Cocearova Galina, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 22. Casian Anatolie, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldova;
 23. Condrațchi Liliana, cercetător științific, Academia de Studii Economice din Moldova;
 24. Clapco Stela,cercetător științific superior, Universitatea de Stat ,,Dimitrie Cantemir”;
 25. Nazaria Sergiu, doctor habilitat în politologie, profesor universitar Institutul de Relații Internaționale din Moldova;
 26. Buftea Victor, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
 27. Condov Vasil, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat ,,Grigore Țambalac” din Taraclia;
 28. Țaranu Anatol, doctor în istorie, conferențiar cercetător, Institutul de Istorie;
 29. Grama Dumitru, doctor în drept, cercetător științific coordonator, Institutul de Cercetări Juridice și Politice;
 30. Răileanu Viorica, doctor în filologie, conferențiar cercetător, Institutul de Filologie Română ,,Bogdan Petriceicu – Hașdeu”;
 31. Plămădeală Ana-Maria, doctor habilitat în arte, cercetător științific principal, Institutul Patrimoniului Cultural;
 32. Prodan Lilian, cercetător științific, Institutul de Fizică Aplicată;
 33. Guțul Tatiana, cercetător științific, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ,,D. Ghițu”;
 34. Bîcova Elena, doctor în științe tehnice, cercetător științific coordonator, Institutul de Energetică;
 35. Naval Elvira, doctor în informatică, conferențiar cercetător, Institutul de Matematică și Informatică;
 36. Makovei Milania, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor;

37.Brînză Lilia, doctor în științe biologice, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor;

 1. Batco Mihail, doctor în științe biologice, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor;
 2. Barbă Alic, doctor în chimie, conferențiar cercetător, Institutul de Chimie;
 3. Boronciuc Gheorghe, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie;
 4. Tărîță Anatol, doctor în biologie, conferențiar cercetător, Institutul de Ecologie și Geografie;
 5. Ungureanu Laurenția, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, Institutul de Zoologie;
 6. Codreanu Svetlana,doctor în biologie, cercetător științific coordonator, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie;
 7. Postolache Gheorghe, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, Grădina Botanică Națională (Institut) ,,Alexandru Ciubotaru”;
 8. Burtiev Rașid, doctor habilitat în fizică și matematică, conferențiar cercetător, Institutul de Geologie și Seismologie;
 9. Xenofontov Ion Valer, doctor în istorie, cercetător științific coordonator, Biblioteca Științifică Centrală (Institut) ,,A. Lupan”;
 10. Novac Alexandra, doctor în economie, conferențiar cercetător, Institutul Național de Cercetări Economice;
 11. Toderaș Ion, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician al Academiei de Științe a Moldovei, Institutul de Zoologie.
 12. Povar Igor, doctor habilitat, conferențiar cercetător, Institutul de Chimie;
 13. Arîcu Aculina, doctor habilitat, conferențiar cercetător, Institutul de Chimie;
 14. Lupașcu Tudor, academician, doctor habilitat, profesor, Institutul de Chimie;
 15. Macaev Fliur, doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Chimie;
 16. Bogdevici Oleg, doctor, conferențiar cercetător, Institutul de Chimie;
 17. Alcaz Vasile, doctor habilitat, conferențiar cercetător, Institutul de Geologie și Seismologie;
 18. Zubcov Elena, doctor habilitat, profesor cercetător, membru corespondent al Academiei de Științe din Moldova, Institutul de Zoologie;
 19. Achimova Elena, doctor, cercetător științific coordonator, Institutul de Fizică Aplicată;
 20. Arușanov Ernest, academician, doctor habilitat, șef laborator, Institutul de Fizică Aplicată;
 21. Țînțaru Natalia, doctor, cercetător științific coordonator, Institutul de Fizică Aplicată;
 22. Abașkin Vladimir, doctor, cercetător științific coordonator, Institutul de Fizică Aplicată;
 23. Culiuc Leonid, academician, doctor habilitat, șef laborator, Institutul de Fizică Aplicată;
 24. Șerban Dormidont, doctor habilitat, cercetător științific principal, Institutul de Fizică Aplicată;
 25. Guc Maxim, doctor, cercetător științific coordonator, Institutul de Fizică Aplicată;
 26. Hajdeu-Chicaros Elena, doctorandă, cercetător științific, Institutul de Fizică Aplicată;
 27. Tighineanu Ion, academician, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică din Moldova;
 28. Braniște Fiodor, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică din Moldova;
 29. Monaico Eduard, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică din Moldova;
 30. Popa Veaceslav, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică din Moldova;
 31. Enachi Mihail, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică din Moldova;
 32. Ciobanu Vladimir, doctorand, Universitatea Tehnică din Moldova;
 33. Plesco Irina, doctorandă, Universitatea Tehnică din Moldova;
 34. Curocichin Ghenadie, doctor habilitat, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică ,,Nicolae Testemiţanu”;
 35. Chihai Jana, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică ,,Nicolae Testemiţanu”
 36. Gramma Rodica, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică ,,Nicolae Testemiţanu”;
 37. Lozan Oleg, doctor habilitat, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică ,,Nicolae Testemiţanu”;
 38. Zasavitschi Efim, doctor în științe fizico-matematice, cercetător științific coordonator, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ,,D. Ghițu”;
 39. Prepelița Andrei, doctor în științe fizico-matematice, cercetător științific superior, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ,,D. Ghițu”;
 40. Antropov Evghenii, doctor în științe fizico-matematice, cercetător științific, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ,,D. Ghițu”;
 41. Condrea Elena, doctor în științe fizico-matematice, cercetător științific coordonator, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ,,D. Ghițu”;
 42. Penin Alexandr, doctor habilitat în științe tehnice, cercetător științific superior, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ,,D. Ghițu”;
 43. Morari Roman, doctor în științe fizico-matematice, cercetător științific superior, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ,,D. Ghițu”;
 44. Socrovisciuc Valerii, inginer, cercetător științific stagiar, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ,,D. Ghițu”;
 45. Dvornicov Dmitrii, doctor în științe fizico-matematice, cercetător științific superior, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ,,D. Ghițu”;
 46. Fedorov Vladimir, doctor în științe fizico-matematice, cercetător științific coordonator, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ,,D. Ghițu”;
 47. Peatighina Tamara, inginer, programator-principal, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ,,D. Ghițu”;
 48. Sidorenco Anatolie, academician, doctor habilitat în științe fizico-matematice, cercetător științific principal, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ,,D. Ghițu”;
 49. Lisnic Victoria, doctorandă, Institutul de Cercetări Juridice, politice și Sociologice;

Evenimentul a continuat cu un concert festiv, la Teatrului Național „Mihai Eminescu”, în cadrul căruia au fost conferite diplomele Guvernului de gradul I următorilor cercetători științifici:

 1. Juc Victor, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, director-adjunct alInstitutului de Cercetări, Politice și Sociologice;
 2. Cojocaru Svetlana, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, director al Institutului de Matematică și Informatică ,,Vladimir Andrunachievici”;
 3. Lupașcu Tudor, membru corespondent, doctorhabilitat în chimie, profesordirector al Institutului de Chimie;
 4. Macovei Mihail, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, director al Institutului de Fizică Aplicată;
 5. Manolache Constantin, doctor habilitat în științe politice, conferențiar universitar, director al Bibliotecii Științifice (Institut) ,,Andrei Lupan”;
 6. Popa Mihail, doctor habilitat, profesor universitar, cercetător științific principal în cadrul Institutului de Matematică și Informatică ,,Vladimir Andrunachievici”.

La festivitate, pe lângă reprezentanții Guvernului și ai mediului academic, au fost prezenți ambasadori și membri ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău.

Menționăm că Ziua Ştiinţei în Republica Moldova este consemnată anual pe data de 10 noiembrie.

 Sursa: https://mecc.gov.md/ro/content/ministrul-monica-babuc-decernat-diplome-celor-mai-buni-cercetatori-stiintifici